پیش فیلتر امرگلس (الیاف شیشه)

فیلترهای رولی الیاف شیشه یا امرگلاس کاربردهای مختلفی دارند ولی عمده مصرف آن در مسیر هوای خروجی کابین پاشش رنگ و یا کوره رنگ که آلوده و دارای گرد رنگ می باشد قرار میگیرد تا از خروج رنگ و الوده کردن کانال هوا و محیط بیرون سالن رنگ جلوگیری نماید، فیلتر الیاف شیشه را به نام فیلتر جذب رنگ یا PAINTSTOP نیز میشناسند. این فیلتر ها به دو صورت ساپورت دار ( دارای توري محافظ در خروجي فیلتر ) و بدون ساپورت توسط شرکت فیلتر گستر آذر ارایه میگردند.

این فیلتر ها عموما بصورت رولوماتیک (فیلتر رول شده) با ضخامت 50 و 100 میلیمتر عرض 1500 و 1800 و 2000 میلیمتر و طول 20 و 40 متر ارائه میگردند و در صورت نیاز میتوان آن ها را بصورت فیلتر پانلی (دارای قاب فیلتر) تولید و عرضه نمود، که شرکت فیلتر گستر آذر امکان ارایه این فیلتر ها با قاب مقوایی (قاب کارتنی) و قاب گالوانیزه را دارد.

فیلتر های امرگلس (امرکول) که جنسی شبیه به پشم شیشه دارند را میتوان بعنوان پیش فیلتر قبل از فیلتر های کیسه ای و هپا هواساز هایژنیک نیز قرار داد، این حالت زمانی مفید است که هوای ورودی به فیلتر ها دارای حرارت باشد و نیاز به فیلتر حرارتی (مقاوم به حرارت) داشته باشیم.

در کلاس بندی یورونت پیش فیلتر امرگلاس تحت درجه ی G2 ,G3 ,G4 قراردارد و افت فشار اولیه آن در هوای عبوری با سرعت 5/2 متر بر ثانیه 25 الی 30 پاسکال است، همچنین قدرت جذب خاک مصنوعی آن از نظر راندمان وزنی بین 70 تا 98 درصد اندازه‌گیری شده است . افت فشار نهائی (پیشنهادی ) فیلتر امرکول و امرگلس 50 پاسکال می باشد . این پیش فیلتر ها اگر بصورت پنلی ساخته شوند، ابعاد متداول آن ها برابر 595*595 و 295*595 و 490*490 میلیمتر و با ضخامتهای 50 و 100 میلیمتر با قاب مقوایی یا قاب فلزی گالوانیزه می باشد . که ابعاد فیلتر سفارشی نیز قابل ساخت و ارایه می باشد.