فیلتر صنعتی

فیلتر صنعتی

ایمیل : filtergostar@gmail.com

تماس با ما : 05136109844

انواع فیلتر
فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر کیسه ای

جهت استفاده در بیمارستان ها ، کارخانجات ،آزمایشگاه ها و صنایع مختلف در راندمان های مختلف : F5 ، F6 ، F7 ، F8 ، F9

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر هپا

فیلتر نهایی در راندمان های H13 ، H14
که 99% ذرات بالای 3% میکرون را جذب می کند

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر پنلی

به عنوان پیش فیلتر در صنایع هوایی،
هواسازها و ماشین‌های صنعتی استفاده می‌شود.

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر کربن اکتیو

کربن اکتیو یا کربن فعال با قابلیت جذب ذرات شیمیایی و جذب بوی نا مطبوع

فیلتر صنعتی ، هواساز ، فیلتر بیمارستانی ،

هواساز

طراحی و ساخت انواع هواسازهای بیمارستانی و صنعتی در کلاس های مختلف

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

دوش هوا

یک بخش حیاتی در حفظ نظافت اتاق های تمیز و دیگر محیط های پاک کننده است.

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر باکس

مجموعه ی کاملی از تجهیزات خروجی یا ورودی هوا از آخرین نقطه ی انشعاب هوا می باشد.

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

کانتینر ماینینگ

مقرون به صرفه بودن ، استقرار و نصب سریع و جا به جایی آن آسان می باشد.

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر استوانه ای

طراحی و ساخت انواع هواسازهای بیمارستانی و صنعتی در کلاس های مختلف

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

بگ فیلتر غبارگیر

مورد استفاده در صنایع فولاد ، سیمان و مجموعه های صنعتی

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

امرگلس

مجموعه ی کاملی از تجهیزات خروجی یا ورودی هوا از آخرین نقطه ی انشعاب هوا می باشد.

کلین روم ،فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

اپوکسی کلین روم

مقرون به صرفه بودن ، استقرار و نصب سریع و جا به جایی آن آسان می باشد.

کلین روم ،فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

پس باکس کلین روم

کلین روم ،فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

چراغ کلین روم

کلین روم ،فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

ساندویچ پانل کلین روم

کلین روم ،فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

کانال کلین روم

کلین روم ،فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

درب کلین روم

فیلتر صنعتی ، فیلتر هوا ، فیلتر بیمارستانی ،

فیلتر سقف اتاق رنگ

فیلتر های هوا